כי רק כך מנהלים היום
מערך הסעדה מקצועי

כנס מטבחָכָם

בעידן בו התזונה תופסת מקום מרכזי באיכות החיים האישית ובמודעות הציבורית, לצד מערכות עסקיות וטכנולוגיות המכוונות ליצור קשר ישיר בין ספקים לצרכנים, מהווה המטבח החכם כמוקד אספקת מזון איכותי ובטוח, המותאם לצרכי הסועד, ככורח המציאות. טכנולוגיות ייצור וניהול מגוונות לתפעול המטבח המקצועי [אמצעי בישול, תכנות ניהול, אמצעי דיווח, רכש ואספקה, ניהול מלאי, וכיוצ”ב] זמינות ומאפשרות לממש “מטבח מקצועי חכם” כמנוע צמיחה ארגוני לשירותים מתקדמים, תוך כדי השגת חסכון והתייעלות.

הרגולציה בישראל עוקבת אחרי המהלכים הרגולטוריים הבינלאומיים ומודעת לנחיצות הרבה בפיקוח על תהליכי הייצור של חומרי הגלם והמזון המוכן, על מנת להבטיח תזונה בריאה, איכותית ומותאמת לצרכים של הסועד הישראלי. לשם כך יזמנו את הכנס הראשון בישראל שהתמקד בהיבטי הניהול, התפעול והטכנולוגיה של המטבח החכם, מנקודת המבט של האמצעים  הטכנולוגיים למימוש החזון והיעדים העסקיים.

"צרכנים הפכו להיות הרבה יותר מודעים ובררניים בנושאים הקשורים לבטיחות מזון ותזונה"

ראיון עם שיימוס מקנמרה

"ממצב כאוטי לסדר ואמינות בארגוני הסעדה"

הכנס עסק במוכנות של ארגוני ההסעדה למיניהן לשינויים הטכנולוגיים והתפעוליים של השנים הקרובות
ומה נדרש מארגונים אלו כדי להיות מוכנים, ומוכנים היטב, למה שהעתיד הקרוב מזמן. 

למצגות מהכנס

לתמונות מהכנס

כנס מטבחָכָם

בעידן בו התזונה תופסת מקום מרכזי באיכות החיים האישית ובמודעות הציבורית, לצד מערכות עסקיות וטכנולוגיות המכוונות ליצור קשר ישיר בין ספקים לצרכנים, מהווה המטבח החכם כמוקד אספקת מזון איכותי ובטוח, המותאם לצרכי הסועד, ככורח המציאות. טכנולוגיות ייצור וניהול מגוונות לתפעול המטבח המקצועי [אמצעי בישול, תכנות ניהול, אמצעי דיווח, רכש ואספקה, ניהול מלאי, וכיוצ”ב] זמינות ומאפשרות לממש “מטבח מקצועי חכם” כמנוע צמיחה ארגוני לשירותים מתקדמים, תוך כדי השגת חסכון והתייעלות.

הרגולציה בישראל עוקבת אחרי המהלכים הרגולטוריים הבינלאומיים ומודעת לנחיצות הרבה בפיקוח על תהליכי הייצור של חומרי הגלם והמזון המוכן, על מנת להבטיח תזונה בריאה, איכותית ומותאמת לצרכים של הסועד הישראלי. לשם כך יזמנו את הכנס הראשון בישראל שהתמקד בהיבטי הניהול, התפעול והטכנולוגיה של המטבח החכם, מנקודת המבט של האמצעים  הטכנולוגיים למימוש החזון והיעדים העסקיים.

"צרכנים הפכו להיות הרבה יותר מודעים ובררניים בנושאים הקשורים לבטיחות מזון ותזונה"

ראיון עם שיימוס מקנמרה

"ממצב כאוטי לסדר ואמינות בארגוני הסעדה"

הכנס עסק במוכנות של ארגוני ההסעדה למיניהן לשינויים הטכנולוגיים והתפעוליים של השנים הקרובות ומה נדרש מארגונים אלו כדי להיות מוכנים, ומוכנים היטב, למה שהעתיד הקרוב מזמן. 

למצגות מהכנס

לתמונות מהכנס